Karl och Hanna Asp

Karl och Hanna Asp var missionärer som under två tidsperioder i början av 1900-talet verkade i Yunnan-provinsen, Kina. Efter den första vistelsen hemförde Karl och Hanna ett antal Naxi-manuskript med piktografisk skrift.

Hanna Asp sålde en samling med naxi-manuskript till Etnografiska museet i Stockholm 1946. Samlingens namn hos museet är 1946.34 :: Asp, Hanna, och den innehåller 14 naxi-manuskript med ett varierat innehåll. Det är den här samlingen jag började arbeta med omkring år 2000.

Det skulle betydligt senare visa sig att Etnografiska museets hade ännu fler naxi-manuskript i sin ägo (mer om detta en annan gång).