Om mig

Det var skönheten hos de kinesiska tecknen skrivna med tusch på vitt rispapper som inspirerade mig att börja läsa kinesiska. Dr Tien Lung vid Östasiatiska Museet i Stockholm visade vägen och det var för dryga trettio år sedan…

Under min studietid i Kina reste jag från Peking i norr till Yunnan provinsen i sydväst. Det var i januari 1992, vintern var kall i Peking och det betydligt mildare klimatet lockade. Jag hade dessutom hört talas om att det skulle finnas ett intressant minoritetsfolk i Lijiang. Det stämde. Vid den tiden trodde jag väl inte att jag senare skulle återkomma till Lijiang flera gånger, men ödet ville annorlunda.

I slutet av 1990-talet läste jag kandidatkursen vid Stockholms universitet. Jag fick genom institutionen reda på att man på Etnografiska museet hade en samling naxi-manuskript. Jag valde att skriva min kandidatuppsats om naxi-folkets piktografiska skrift. Detta föjdes av fältstudier i Lijiang med omgivningar vid flera tillfällen.

Min bok Naxi-folkets skapelseberättelse finns på Google Books.

Du kan beställa boken direkt från mig, ta kontakt via mejl. Kostnad 250 kronor plus porto. Förskottsbetalning med Swish.

 

Min magisteruppsats finns på Google Books:

 

Erfarenhet, utbildning och utlandsvistelser
1980-tal Kinesisk kalligrafi för Dr. Tien Lung vid Östasiatiska museet.
1987-1989 Studerat kinesiska vid Stockholms Universitet.
1989-1991 Svenska Institutet stipendium/studieplats. Två år. Beijing Teachers College, Kina. Kinesiska, mandarin. Kinesisk kalligrafi och måleri.
1991-1992 Svenska Institutet studieplats. Ett år. Central Institute of Fine Arts i Beijing, Kina. Konstskola, utbildning i traditionellt kinesiskt måleri med inriktning på s.k. ”flower and bird” måleri.
2002 Stockholms universitet. Filosofie magisterexamen. Huvudämne kinesiska (mandarin).
2010 Högskolan Dalarna. Kinesisk översättning 7,5 hp.

1998 Kandidatuppsats: Naxi-folkets piktografiska skrift. Handledare Torbjörn Lodén.
2001 Magisteruppsats: The Animal Symbols in the Pictographic Script of the Naxi People. Handledare Joakim Enwall. Se nedan.
2002 Publicerat boken ”Naxi-folkets skapelseberättelse”, med naxi-folkets piktografiska skrift översättning till svenska, kommentarer till enskilda tecken samt målade illustrationer. Se nedan.

Min första resa till Yunnan och Lijiang var 1992, då jag studerade kinesiska och kinesiskt måleri vid Central Institute of Fine Arts i Peking. Därefter besökte jag återigen Yunnan 1995.
Fältstudier i Kina med inriktning på naxi-folket vid flera tillfällen 2000, 2003, 2006 och 2015.
2000 och 2003 studier av piktografisk dongba-skrift och naxi-folkets kultur mm. hos Dongba Culture Research Institute i Lijiang. Arbete med naxi-manuskript i Etnografiska museets samlingar, med fokus på det manuskript som innehåller en skapelseberättelse.
2006 Kinesisk schamanism – Fältarbete hos naxi-folket i sydvästra Kina. Studien fokuserar på hur deras kloka kvinnor och män s.k. ”sani” arbetar. Detta jämförs med metoder och synsätt inom schamanism. Vid min resa 2006 var syftet att söka information om shamanism inom naxi-folkets kultur. Frågan var, vad går det att finna av nu levande utövare och vilken kunskap, teoretisk och praktisk är det möjligt att få fram. Till den här resan fick jag ett resestipendium från Sveriges Författarfond.  Jag träffade då personer från Lijiangregionen, Luguhu/Yongning och Zhongdian som var synska och verksamma med spådom, helande etc. Resultatet av fältstudierna har presenterats vid ett föredrag hos Munktell Science Park under Nordic Fringe festivalen i Eskilstuna 2009. Samt komplettering av tidigare arbete.
2015 Nuläge, uppföljning och komplettering av tidigare arbete.

Jag har studerat schamanism enligt följande:
Foundation for Shamanic Studies (FSS) kurser för Simon Buxton vid the Sacred Trust, London:
The Way of the Shaman, 2002. Death Dying and Beyond, 2004. Shamanic Soul Retrieval Training 2012.
Shamanism 15hp. Högskolan i Gävle, 2006-2011. Schamanism (1-15) 15 högskolepoäng  Kursbeskrivning: ”Vad är schamanens uppgift och vilken världsbild hör ihop med fenomenet schamanism? Kan man överhuvudtaget generalisera om schamanism? Kursen behandlar fenomenet schamanism utifrån religionshistoriska, religionsantropologiska och religionspsykologiska perspektiv. Schamanismen studeras dels i sin mer traditionella miljö, såsom den uppträder i jägarkulturer i t.ex. Sibirien, Centralasien, Norden, Grönland och i Nordamerika, men också i dess moderna västerländska gestaltning, den så kallade urbana schamanismen. En viktig målsättning är att betrakta schamanismen i dess olika socio-ekonomiska kontexter, där inte bara likheter utan också variationer analyseras.” (hämtat från http://www.hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=HRS00A)

Erfarenhet av att hålla föredrag om Kina och visa bilder för större grupper: ABF Akademin, Kinaresor, Orientaliska sällskapet och Kvinnliga akademikers förening. Undervisat i kinesiska, kinesisk kalligrafi och måleri.