1946.34 :: Asp, Hanna

1946.34 :: Asp, Hanna är en av Etnografiska museets samlingar med naxi-manuskript. Samlingen innehåller fjorton manuskript och till några av dessa finns översättning till kinesiska och ett manuskript är dessutom översatt till engelska.

Manuskripten hör till dongba-ritualer med varierande syften.

Jag har arbetat med manuskript 1946.34.0012 och det finns översatt i sin helhet, inklusive detaljerade kommentarer om de piktografiska tecknens användning. Manuskriptet innehåller en skapelseberättelse.