1946.34.0012

Manuskript 1946.34.0012 innehåller en skapelseberättelse.